Střední zdravotnická škola, Šumperk, Kladská 2
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 30. 11.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Kovářová Jana - - - - STA - ROL STR .. .. REI REI
Krestýnová Andrea - MICH MICH MICH - - - -
Nimmrichterová Jana - - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Doubravová Dagmar
9 přesun << MAT 2.C 33 z 29.11. 12. hod
10 přesun << MAT 2.C 33 z 29.11. 13. hod
před 9. hod dohled celá budova  
Gondová Zuzana
1 výměna << MEH 2.B 46 z 2. hod
2 výměna >> MEH 2.B na 1. hod
Köhlerová Marcela
před 1. hod dohled přízemí  
Michálková Ladislava
2 supl. (KRE PN) OSP 1.A (osp2) 25 do úvazku
3 supl. (KRE PN) OSP 1.A (osp2) 25 do úvazku
4 supl. (KRE PN) OSP 1.A (osp2) 25 do úvazku
Nikodémová Daniela
1 výměna >> OSE 2.B na 2. hod
2 výměna << OSE 2.B 46 z 1. hod
Reichlová Jana
11 spojeno (KOV PN) Aj 2.C (aj) 16
12 spojeno (KOV PN) Aj 2.C (aj) 16
Rolincová Ludmila
7 spojeno (KOV PN) PSK 3.B (a1) 40
7 změna PSK 3.B (a2) 40
Staňková Lenka
5 spojeno (KOV PN) Aj 3.B (a1) 40
5 změna Aj 3.B (a2) 40
Štrpková Kateřina
8 supl. (KOV PN) CJL 4.C 42 přespočetná hod.
Zelený Pavel
13 přesun >> OBN 2.C na 23.11. 9. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
2 OSP osp2 25 supluje MICH (KRE)
3 OSP osp2 25 supluje MICH (KRE)
4 OSP osp2 25 supluje MICH (KRE)
2.B
1 MEH 46 výměna << GON z 2. hod
1 OSE výměna >> na 30.11. 2. hod
2 OSE 46 výměna << NIK z 1. hod
2 MEH výměna >> na 30.11. 1. hod
2.C
9 MAT 33 přesun << DOU z 29.11. 12. hod
9 CJL odpadá (KOV)
10 MAT 33 přesun << DOU z 29.11. 13. hod
10 DEJ odpadá (KOV)
11 Aj aj 16 spojí REI (KOV)
12 Aj aj 16 spojí REI (KOV)
13 OBN přesun >> na 23.11. 9. hod
3.B
5 Aj a1 40 spojí STA (KOV)
5 Aj a2 40 změna STA
7 PSK a1 40 spojí ROL (KOV)
7 PSK a2 40 změna ROL
4.C
8 CJL 42 supluje STR (KOV)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou